Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dansmarietjes

Beste Kroeënekranen en Pieëlhazen,

Vurig joar carnaval dansend op leuke liedjes,
Werd os gevroagd wurd gej de nieuje dansmarietjes?

We goan d’r veur, met z’n vieren sterk,
De pekskes bleeken toch wal ‘t mieste werk.

Dubbel zoe veul werk, mar dubbel zoeveul plezeer,
Wilma wej danken dich gear.

Aan dansen natuurlijk gen gebrek,
In de torrekoel zien wej op os plek.

Gej kunt os vertrouwen,
Wej goan met t trio en de road un feestje bouwen.

4 dansmarietjes, wilt ge det nog efkes noatellen.
Dan zullen wej os hejonder aan jullie veurstellen:

Jessie Vullings

Anouk Aerts

Lotte Hoeymakers

Jill v/d Beuken

× Whatsapp